İPE DÜĞÜM ATMA

İPE DÜĞÜM ATMA
Süre: 30 – 45 dakika
Malzemeler: Ortalama 3 metre uzunluğunda ip/halat
Bütün oyuncular tek bir grup halinde bu oyunu oynar. Oyunculara bir ip verilir ve bu ipi herkesin 2 eliyle tutması istenir. Oyuncuların görevleri; ellerini hiç bırakmadan, ipe 2 düğüm atarak, 3 eşit parçaya bölmeye çalışmak. Oyunculara, oyuna başlamadan önce strateji geliştirmek ve deneme yapmak için kaç dakika istedikleri sorulur (max. 15 dk). Deneme süresi bittikten sonra oyuncular eski hallerine alınır ve oyuna en baştan başlanır. Süre 20 dakikadır. Oyun sonunda başarılı olunsa da olunmasa da mutlaka çözümleme kısmı yapılmalıdır. Kolaylaştırıcı, oyuncularla birlikte oyunun değerlendirilmesini yapar
Oyunu oynarken nasıl hissetiniz?
Oyunda sizi zorlayan kısım neresiydi?
Oyunda herkes söz sahibi oldu mu?
Bu oyunu tekrar oynasak nasıl olur? gibi sorularla katılımcıların kendilerini ifade etmelerine fırsat vermelidir.
ZORLU GÖREV

ZORLU GÖREV
Süre: 30 – 45 dakika
Malzemeler: Önceden hazırlanmış oyun kartları, oyuncu sayısı kadar sandalye
Oyuncuların her biri önceden hazırlanmış kartlardan 1 tane çeker. Oyunun en önemli kuralı konuşmak yasaktır. Amaç; oyuncuların konuşmadan ve kartlarını birbirlerine göstermeden kartlarında yazan görevleri yerine getirmektir. Oyuncuların kartlarında yazan görevler;
·   Tüm sandalyeleri salonun sol köşesine taşı.
·   Tüm sandalyeleri ters çevir.
·   1 sandalyeye otur ve kalkma.
·   Sandalyeleri ikili olarak üst üste koy gibi görevler yazılı olacaktır. Oyunculara görevlerini yerine getirmeleri için süre verilir. Bu sürede kimse başka bir kişinin kartını bilmediği için bir karmaşa çıkacaktır. Bu süreçte oyuncuların, durumun farkına varması ve herkesin görevini yerine getirebileceği bir strateji bulup o şekilde sandalyeleri uygun şekli getirmesi gerekir.  Oyun sonunda, kolaylaştırıcı oyunculara: 
·     Yönergelerin farklı olduğunu ne zaman anladınız?
·     Görevinizi yerine getirmenizi engelleyen şeyler nelerdi?
·     Ortak bir strateji geliştirebildiniz mi?
·     Oyunun amacı neydi?
·     Konuşma yasak olmasaydı oyun daha kolay mı çözülürdü? gibi sorularla kısaca katılımcıların kendilerini ifade etmelerine fırsat vermelidir.

AYNISINI ÇİZ

AYNISINI ÇİZ
Süre: 20 – 30 dakika
Malzemeler: Oyuncu sayısı kadar A4 kağıdı ve kalem, önceden hazırlanmış şekil taslakları
1.aşama: Oyuncular yüzleri tahtaya dönecek şekilde otururlar, herkesin elinde A4 kâğıdı ve kalem vardır. Oyunculardan 1 gönüllü seçilir ve tahtaya gelir. Tahtaya çıkan oyuncunun yüzü diğer oturan oyunculara dönüktür. Tahtadaki oyuncuya üzerinde geometrik şekillerin olduğu bir A4 kâğıdı verilir. Amaç, tahtadaki oyuncunun kağıdı diğer oyunculara göstermeden, sadece sözlü iletişim kurarak kağıt üzerindeki şekilleri anlatmak ve diğer oyunculardan sadece dinleyerek ellerindeki kağıtlara aynı şekli çizmeye çalışmaktır. Çalışma sonunda orijinal resim ile oyuncuların çizdikleri karşılaştırılır ve aralarındaki farklar, neden herkesin aynı şekiller çizemediği gibi konularda konuşulur.

2.aşama: Oyuncular yine yüzleri tahtaya dönecek şekilde otururlar, oyunculardan 1 gönüllü seçilir ve tahtaya gelir. Bu sefer tahtaya çıkan oyuncunun elinde boş A4 kâğıdı vardır. Şekillerin olduğu kâğıt, oturan oyunculardadır. Amaç oyuncuların şekillerin olduğu kâğıdı göstermeden, sadece sözlü iletişim kurarak kâğıt üzerindeki şekilleri anlatmak ve tahtadaki oyuncunun sadece dinleyerek elindeki kağıda aynı şekli çizmeye çalışmaktır. Çalışma sonunda süreç hakkında konuşulur.

3.aşama: Oyuncular yine yüzleri tahtaya dönecek şekilde otururlar, oyunculardan 1 gönüllü seçilir ve tahtaya gelir. Tahtaya çıkan oyuncunun elinde boş A4 kâğıdı vardır. Şekillerin olduğu kâğıt, oturan oyunculardadır. Bu sefer bir başka kural eklenir. Tahtadaki oyuncu hariç kimse konuşamaz. Amaç, oyuncuların şekillerin olduğu kâğıdı göstermeden ve konuşmadan kâğıt üzerindeki şekilleri anlatmaktır. Tahtadaki oyuncu sorular sorarak süreci yönlendirecektir. Diğer oyuncular yansıma sesler çıkarabilir. Çalışma sonunda süreç hakkında konuşulur.

4.aşama: Oyuncular 2’şerli olarak eşleştirilir ve sırt sırta oturmaları istenir. Her gruptan bir kişiye üzerinde şekillerin çizili olduğu kağıtlar dağıtılır (Bu kişiler A olsun). Diğer kişilere ise boş bir A4 kâğıdı ve kalem verilir (Bu kişiler B olsun). Amaç; A’ların B’lere sadece konuşarak elindeki şekli anlatması ve B’lerin ellerindeki boş kağıtlara A’nın anlattığı şekli aynı şekilde çizmeye çalışmasıdır. Bu uygulama için 10 dakika verilir. Süre bitiminde A’lar ve B’ler şekillerini karşılaştırır. Ardından bu uygulama tam tersi olarak tekrar edilir

Not: Bu aşamalar sırayla üst üste de oynanabilir ya da farklı zamanlarda seçilen bir aşama da oynanabilir.


EN KÖTÜ SENARYO

EN KÖTÜ SENARYO

Süre: 20 – 30 dakika
Malzemeler: -
Oyunculara, birlikte çalışmaları ve problemleri çözmeleri için kötü bir durum verilir (Bir çölde ya da okyanusta kaybolmak gibi). Herkesin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi için bir çözüm veya çözüm yolları üretmeleri istenir. En çok gerekli 10 nesnenin listesini yapmalarını da istenebilir.  Son çözüm yoluna herkesin katılması gereklidir. 

KARAKTER HAVUZU

KARAKTER HAVUZU
Süre: 15 – 20 dakika
Malzemeler: Oyuncu sayısı kadar ünlü çizgi film karakterlerinin bulunduğu kartlar
Oyuncular, içlerinde farklı karakterlerin bulunduğu kutudan bir kart seçer. Seçilen kartta yazılan karakteri gruba söylemeden sırasıyla her bir oyuncu söz alır. Eğitimle ilgili değerlendirme yaparken, seçtiği karttaki gibi davranmak ve konuşmak zorundadır. Söyleyeceği şeyleri o karakterin ağzıyla konuşur ve değerlendirmeyi o karakter üzerinden yapar. Grup da bu karakterin kim olduğunu tahmin etmeye çalışır. Etkinlik, gruptaki her bir kişi değerlendirme yapana kadar devam eder.

ÖĞRENMENİN RESMİ

ÖĞRENMENİN RESMİ
Süre: 15 – 20 dakika
Malzemeler: Büyük bir kâğıt ve oyuncu sayısı kadar renkli kalem
Oyuncular için büyük boş bir kâğıt ve boyalar hazırlanır. Oyuna dair hislerini resimle anlatmaları istenir ve bu çalışmayı herkes serbest ama tek bir kâğıt üzerinde yapar. Sonrasında dilenirse bu resim oyun alanına asılır.

PİZZA DEĞERLENDİRME

PİZZA DEĞERLENDİRME
Süre: 15 – 20 dakika
Malzemeler: Büyük bir kâğıt ve oyuncu sayısı kadar renkli kalem
Büyük bir resim kağıdına bir pizza çizilir her dilime de bir değerlendirme konusu yazılır. Örneğin; zamanlama, oyun, kurallar gibi. Oyuncular renkli kalemleri alırlar ve değerlendirecekleri parçada yazan konu hakkında iyi olduğunu düşünüyorlarsa merkeze, kötü olduğunu düşünüyorlarsa merkezden olabildiğince uzağa bir işaret koyarlar.